Super Furry Animals pamV? (aka Pam Fi) Lyrics

sponsored links


Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Ti a fi yn ddau annatod
You and me, two that are inseparable
Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Tafod am dafod a llygad wrth lygad
Tongue for tongue and eye next to eye
Clystan gan blys, mae'n ysgol brofiad
A whack by lust, it's a school of experience

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice?
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Cysgodion yn nofio'n esmwyth
Sleepers swimming smoothly
Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Pa mor dynn aeth llafn y gwregus?
How tight did the sword belt go?
Dy ben mor gryf ath gorff mor fregus
Your head so strong, body so delicate

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely
Bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed (X4)

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely
Bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed (X4)Artists A to Z: