Agmen Zatracení Lyrics

Damnation Track Listing
 • 1 Anděl utrpení
 • 2 Apokalypsa
 • 3 Temné hory
 • 4 Písně krkavců
 • 5 Mise dobra
 • 6 Zatracení
 • 7 Nesmrtelný
 • 8 Písně temných nocí
 • 9 Kladivo na čarodějnice
 • uvnitø své duše
  o zlu a zatracení,
  které tkví ve mì,
  za bezesných nocí
  plných strachu
  slyším v dáli znít chóry písní

  Má duše - èerná a krvavá,
  spálená na prach plná stínù.
  Dávné písnì zatracených
  konèící v plamenech pekelných.

  Temnota pøichází s temným deštìm,
  kámen provinìní leží na mé duši,
  temné a prázdné - zatracené.
  Chlad z mých oèí nahání strach.

  Chlad v tìle v oèích i v duši,
  èerný déš■ dopadá na zem,
  chladná noc konèící smrtí,
  bezesným spánkem a zatracením.  Artists A to Z: