Omen V.B.P. Lyrics

[Instrumental]


Written by: Jody Henry, Kenny Powell
Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC

Artists A to Z: