Guillemots Tigers Lyrics

Am I a ghost
Am I an animal
Am I an angel
Am I God
Am I meaningless
Am I anything at all
Am I
Am I a spirit
Am I the chaos
Am I the light
Am I alright
Am I loved
Am I an alien
Am I a sight
Am I alright
Am I a dream
Am I a memory
Am I a wave
Am I okay
Am I the stars
And am I infinite
Am I a mist
Will I be missed
Am I
Are you there
Are you listening
Are you anything at all
And are you good
Are you infinite
Are you awake
Am I okay
I am

Artists A to Z: