Kari Rueslåtten Spindelsinn Lyrics

sponsored links

Hei, vil du ta min hånd
Så kan du bli med
Til mitt annerledessted
Av et hav i stormens makt
Ble jeg skylt inn mot land
En gang på alle fargenes strand
Se meg inn i øynene
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?
Hei du, nå favnes vi inn – i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro – i mitt spindelsinn
Jeg fulgte vindens sang
Her var toner som fløy
Som farger ut av skogens tøy
Jeg vil ta deg med inn hit
Så du kan se hvem jeg er
Og om du vil bli værende her
Se meg inn i øynene
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?
Hei du, nå favnes vi inn – i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro – i mitt spindelsinn
Og når du ser lanterner lyse vei
Som en bro ut av hav og land
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?
Hei du, nå favnes vi inn i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro – i mitt spindelsinn
Translation:
Spindelsinn
Hey, will you take my hand
And come along
To my unique place
By a sea under the storm's control
Was I washed ashore
Once on the Beach of All Colours
Look me in the eyes
Might you like what you see?
Would you like to see more?
Hey you, we're being embraced – in my mind web
Here we can come to rest – in my mind web
I followed the wind's song
There were tones flying
As colours out of the forest's cloth
I want to bring you along in here
So you can see who I am
And whether you want to remain here
Look me in the eyes
Might you like what you see?
Would you like to see more?
Hey you, we're being embraced – in my mind web
Here we can come to rest – in my mind web
And when you see lanterns marking your path
As a bridge over sea and land
Might you like what you see?
Would you like to see more?
Hey you, we're being embraced in my mind web
Here we can come to rest – in my mind web

Artists A to Z: