Super Furry Animals Sali Mali Lyrics

Moog Droog EP Track Listing
CD 1
 • 1 PamV?
 • 2 God! Show Me Magic
 • 3 Sali Mali
 • 4 Focus Pocus / Debiel

 • Mae gennym gwch a hwnnw'n suddo
  We've got a boat and it's sinking
  Ond paid cyhuddo fi o beidio gwneud dim
  But don't hide me from doing nothing
  Tymhestloedd gwyllt sydd wedi ein dilyn
  It's wild storms that have followed us
  A does dim tir i ni gael rhedeg i ffwrdd
  And there's no land to run away to
  Ti'n wylo pan dwi'n chwerthin
  You're crying while I'm laughing

  Ond pan ddaw diwedd y byd
  But when the end of the world comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r byd i ben
  And when the world comes to an end
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)
  A phan ddaw'r dilyw mawr
  And when the big flood comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r awyr i lawr
  And when the sky comes down
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)
  A drwy afonydd o dan cawn nofio
  And through rivers of fire we can swim
  A phan ddaw'r byd i ben
  And when the world comes to an end

  Mae gennym ardd a honno yn gwywo
  We've got a garden and it's fading
  Heblaw y celyn sydd yn pigo o hyd
  Except the holly that's still stinging
  Mae'r drain yn ddwys a'r gwair at fy sgwyddau
  The thorn is deep and the hay to my shoulders
  A llafn y pladur sydd yn malu o hyd
  And the blade of the scythe that is still chopping
  Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin
  I'm crying while you're laughing

  Ond pan ddaw diwedd y byd
  But when the end of the world comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r byd i ben
  And when the world comes to an end
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)
  A phan ddaw'r dilyw mawr
  And when the big flood comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r awyr i lawr
  And when the sky comes down
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)
  A drwy afonydd o dan cawn nofio
  And we can swim through rivers of fire
  A phan ddaw'r byd i ben
  And when the world comes to an end

  Sali Mali
  Sali Mali (X4)

  Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin
  I'm crying while you're laughing

  Ond pan ddaw diwedd y byd
  But when the end of the world comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r byd i ben
  And when the world comes to an end
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)
  A phan ddaw'r dilyw mawr
  And when the big flood comes
  Dwisho bod hefo ti
  I want to be with you
  A phan ddaw'r awyr i lawr
  And when the sky comes down
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you)

  Sali Mali
  Sali Mali
  (Dwisho bod hefo ti)
  (I want to be with you) (X4)
  Sali Mali
  Sali Mali

  Mae Jaci Soch yn oer yn y nos


  Written by: Cian Ciaran, Dafydd Ieuan, Gruff Rhys, Guto Pryce, Huw Bunford
  Lyrics © Universal Music Publishing Group

  Artists A to Z: