Barry Manilow Sakura Lyrics

sponsored links

Sakura, sakura
Yayoino sora wa
Miluatasu kabiri
Kasumi ka kumoka
Nioi zo izuru
Izaria, izaria
Mini yukanu
Thanks to Nick for submitting Sakura Lyrics.

Artists A to Z: