Barry Manilow Sakura Lyrics


Sakura, sakura
Yayoino sora wa
Miluatasu kabiri
Kasumi ka kumoka
Nioi zo izuru
Izaria, izaria
Mini yukanu
Thanks to Nick for submitting Sakura Lyrics.

Artists A to Z: