Super Furry Animals Organ yn Dy Geg Lyrics

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyndrobwllantysiliogogogochynygofod (in Space) EP Track Listing
7" Vinyl 1
 • 1 Organ yn Dy Geg
 • 2 Fix Idris
 • 3 Crys Ti
 • 4 Blerwytirhwng?
 • Wel, dwi'n chwilio am le I droi
  Well, I'm looking for a place to turn
  Rhywle lle mae'r deillion yn gyrru tacsis
  Somewhere where the blind drive taxis
  A dwi'n chwilio am le I ffoi
  And I'm looking for a place to escape
  Rhywle lle mae'r milwyr yn chwarae marblis
  Somewhere where the soldiers play marbles

  Ag mae'n dda bod y byd yn dal I fod
  And it's good that the world still exists
  Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y l?
  While I'm on my own here on the road
  Organ yn dy geg!
  Organ in your mouth!

  Wel, dwi'n chwilio am rhywyn I droi
  Well, I'm looking for someone to turn
  Rhywyn sydd � cwestiwn mwyaf tebyg
  Someone who probably has the most likely question
  A dwi'n chwilio am le I ffoi
  And I'm looking for a place to escape
  Rhywle lle mae does na'm byd yn gwisgo blodau
  Somewhere where there isn't anything wearing flowers

  Ag mae'n dda bod y byd yn dal I fod
  And it's good that the world still exists
  Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y l?
  While I'm on my own here on the road
  Organ yn dy geg!
  Organ in your mouth!

  Geg yn dy geg
  Mouth in your mouth
  Yn dy geg
  In your mouth
  Yn dy geg
  In your mouth
  Yn dy geg
  In your mouth
  Yn dy geg
  In your mouth
  Yn dy geg
  In your mouth
  In your mouth
  In your mouth
  In your mouth

  Written by: Cian Ciaran, Dafydd Ieuan, Gruff Rhys, Guto Pryce, Huw Bunford
  Lyrics © Universal Music Publishing Group

  Artists A to Z: