Agmen Mise dobra Lyrics

Damnation Track Listing
 • 1 Anděl utrpení
 • 2 Apokalypsa
 • 3 Temné hory
 • 4 Písně krkavců
 • 5 Mise dobra
 • 6 Zatracení
 • 7 Nesmrtelný
 • 8 Písně temných nocí
 • 9 Kladivo na čarodějnice
 • masakr nevinných lidí.
  Jezdci na koních nesoucí víru,
  pravdu, lásku a poznání dobra.

  Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu.

  Domy v plamenech mise dobra,
  mìsta duchù - domy v troskách,
  èerný dým v mìsíèním svitu,
  jediná pravda hlásaná meèem a krví.

  Láska boží dopadá s bièí
  na záda lidí vìøící v sebe,
  krvavé divadlo - popravy lidí,
  kamenné ruce potøísnìné krví.

  Božská pravda - krev nevinných,
  temným andìlùm ztìškla køídla.
  Dusot koní - poslední zvuky,
  které slyším z nenávratné dálky.  Artists A to Z: