kent Kräm (så nära får ingen gå) Lyrics

Jag vill ha din ryggrad här
Fäst den i mig
Jag är alltid tryggast när
do är en liten bit ifrån
en rörelse i ögonvrån...

Lägg dig ner i gräset nu
do är så varm här
Jag vill ha min tunga där
do är, så nära att do blir våt
men så nära får ingen gå...

Lägg dig ner precis
som do alltid gör när
Jag vill ha min tunga där
do är, så nära att do blir våt
men så nära får ingen gå...

Artists A to Z: