Kolohe Kai Album & Lyrics

Album

  • 2014: Paradise
  • 2011: Love Town
  • 2010: This Is The Life
  • Artists A to Z: