Katy Perry Album & Lyrics

Album

  • 2017: Witness
  • 2013: PRISM
  • 2010: Teenage Dream
  • 2008: One of the Boys
  • 2001: Katy Hudson
  • EP

  • 2009: The Hello Katy Australian Tour EP
  • Artists A to Z: