Karnivool Album & Lyrics

Album

  • 2013: Asymmetry
  • 2009: Sound Awake
  • 2005: Themata
  • EP

  • 2009: Set Fire to the Hive
  • 2001: Persona
  • Artists A to Z: