Refused I don't eat my friends Lyrics

sponsored links

Djuren, djuren är människor
katter är människor,
hundar är människor hästar,
hästar är människor,
apor är människor, kossor är människor

och människor ska vara vänner. det finns inga "dom", bara "vi" det finns något
vackert i allting som föds
jag äter inte mina vänner för dom är en del av mig - som jag kan leva med och
växa med i all evighet

tanken, tanken är männsikor,
fåglar är människor,
elefanter är männsikor
råttor, råttor är människor,
ormar är människor, lammet är människa

och lammet skall leka med hajar när freden är mer än ett ord det du äter skall
döma din själ så, jag äter inte mina vänner

(Here comes Dennis in, screaming in wedish, ah, it's beautiful!)
hur kan vi vara fridfulla när vi skapar sån misärhur kan vi vara kärleksfulla
när kärleken förtär låt kärleken vara nu, låt sanningen vara du jag äter inte
mina vänner 
Thanks to olle_i_tunnan@hotmail.com for submitting I don't eat my friends Lyrics.

Artists A to Z: