Sham 69 I Don't Wanna Lyrics

And I don't want no strike
And I don't want no dole queue

No I don't wanna
No I don't wanna
No I don't wanna be

I don't wanna work to sixty five
And I don't want no gold watch
And I don't want no pension book

No I don't wanna
No I don't wanna
No I don't wanna be

I don't wanna live up in the sky
And I don't wanna be buried high
And I don't want no skyscraper

No I don't wanna
No I don't wanna
No I don't wanna be


Artists A to Z: