Darkthrone Hiking Metal Punks Lyrics

sponsored links
Marching on... Rain or shine
Mammoths of the forest... Worlds collide

Hiking Metal Punks... Forever!!!
Hiking Metal Punks... Forever!!!

Alenenatt ved Spaalens bredd
Stjerneklar natt over Aassjoebrenna
Utsikt og fest paa Heikampen
Aarhanesetertjern - Fakler og Fullmaane!

Artists A to Z: