Hate Squad Album & Lyrics

Album

  • 2011: Katharsis
  • 2008: Degüello Wartunes
  • 2004: H8 for the Masses
  • 1997: Pzyco!
  • 1995: I.Q. Zero
  • 1994: Theater of Hate
  • EP

  •    --  : Sub Zero (The Remixes)
  • Artists A to Z: