Super Furry Animals Fix Idris Lyrics

sponsored links
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ah
Ba ba ba ba ba ah

Seren mewn gwagle
Star in an empty space
Collais I'n gydradd
I lost my equal Oes genti broblem?
Have you got a problem?
Mi fyddai yno hefo ti
I'll be there with you

Dwi bron yn nofio drwy gofod
I'm almost swimming through space
Rhwng y glust a'r ceg
Between the ear and the mouth
Dal I drafod
Still discussing
Fatha dwn I'm be
Like I don't know what

Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ah
Ba ba ba ba ba ah

Cofia rhoid caniad
Remember giving a ringing
Neu hyd yn oed galwad
Or even a call
Os ti ddim di blino
If you're not tired
Cawn ffilm Tarantino ar y fideo
We'll have a Tarantino film on the video

Dwi bron yn nofio drwy gofod
I'm almost swimming through space
Rhwng y glust a'r ceg
Between the ear and the mouth
Dal I drafod
Still discussing
Fatha dwn I'm be
Like I don't know what

Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ah