Super Furry Animals Dim Brys Dim Chwys Lyrics

sponsored links


Dim brys, wyt ti yn gwybod beth i wneud?
No hurrry, do you know what to do?
Dim chwys, wyt ti yn gwybod beth i dweud?
No sweat, do you know what to say?


Artists A to Z: