Dakrya Album & Lyrics

Album

  • 2010: Crime Scene
  • 2008: Monumento
  • Artists A to Z: