The White Stripes Astro Lyrics

sponsored links
Maybe Jasper does the astro
Maybe Jasper does the astro
Maybe Jasper does the astro, astro

(Yeah)

Maybe Lily does the astro
Maybe Lily does the astro
Maybe Lily does the astro, astro

(woah .... eh...)


Maybe Jackson does the astro
Maybe Jackson does the astro
Maybe Jackson does the astro, astro

Maybe Momma does the astro
Maybe Momma does the astro
Maybe Momma does the astro, astro

Maybe Tesla does the astro
Maybe Edison is AC/DC


Written by: Jack White
Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Artists A to Z: