Agmen Apokalypsa Lyrics

Damnation Track Listing
 • 1 Anděl utrpení
 • 2 Apokalypsa
 • 3 Temné hory
 • 4 Písně krkavců
 • 5 Mise dobra
 • 6 Zatracení
 • 7 Nesmrtelný
 • 8 Písně temných nocí
 • 9 Kladivo na čarodějnice
 • od zlatého køíže.
  Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
  Vìštby dávných prorokù
  naplnìná znamení,
  pøíchod apokalypsy - koneèného dne.

  Dusot koní protíná
  klid temné noci,
  tajemná øíše ožívá
  životem temných sil.

  Chladný zimní déš■
  pøichází s krutou bouøí,
  proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
  s krvavou botou odchází nesmrtelnost.  Artists A to Z: