1000 Odios Album & Lyrics

Album

  • 2016: Te detesto
  • EP

  • 2009: Volume II
  • 2008: 1000 Odios
  • Artists A to Z: