site logo

Shonen Knife Zou no Pao Pao Lyrics

Last updated: 11/15/2005 11:00:00 AM

Dou ga banana wo tabetara Pao Pao
Zou no Pao Pao banana ga daisuki
Hitori de oheya ni komotteiru no wa
Seishinteki ni totemo warui koto

Watashi to isshoni banana wo tabete
Genki wo dashite dekakemashou
Dou ga banana wo tabetara Pao Pao
Zou no Pao Pao Banana ga daisuki

Pao Pao Pao Pao Pao Pao
Pao
Thanks to Flor C. for submitting Zou no Pao Pao Lyrics.