Zatracení Lyrics - Agmen

Review The Song (0)Rozmlouvám s démony
uvnitø své duše
o zlu a zatracení,
které tkví ve mì,
za bezesných nocí
plných strachu
slyším v dáli znít chóry písní

Má duše - èerná a krvavá,
spálená na prach plná stínù.
Dávné písnì zatracených
konèící v plamenech pekelných.

Temnota pøichází s temným deštìm,
kámen provinìní leží na mé duši,
temné a prázdné - zatracené.
Chlad z mých oèí nahání strach.

Chlad v tìle v oèích i v duši,
èerný déš■ dopadá na zem,
chladná noc konèící smrtí,
bezesným spánkem a zatracením.Click here to submit the Corrections of Zatracení Lyrics
Please Click Here to Print Zatracení Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Zatracení Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Zatracení Lyrics
------ Performed by Agmen

Please enter a title for your review:

------ 11/22/2014

Type your review in the space below: