site logo

Camper Van Beethoven Tina Lyrics

Last updated: 07/11/2006 12:00:00 PM

Oh Tina, Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha
Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha

Oh Tina, Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha
Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha

Oh Tina, Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha
Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha
Tina sing-a-lel-uv-a-tyia wa-cha wa-cha wa-cha
Thanks to Jordan Miller for submitting Tina Lyrics.