site logo

X-Japan Time Trip Loving Lyrics

Last updated: 04/16/2004 02:44:11 AM

X Japan - Time Trip Loving

api no shiroi no hada
ore no azukete MAKE A NIGHT OF DREAM
wasurete keno ore no agi
oshigeate ageru made BABY ALL NIGHT LONG

naga hiroi hikari kagayaku
ore no sekai COME ON THIS WAY PLEASE
mo kakeru, ai no hono-o
omae i soto yuu de RUN AWAY FOR TODAY

oki no okaari, obearu futari
kikou ku no nani katsumeta~
achi no yikoyoni machi de
gin de ra ri i made

TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOVING!

kanashi no uta no nakani obereo
futari no kake tsurero OH YEAH!

SEVERLY TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOPING!
Thanks to Knight_Lantis (knight_lantis@hotmail.com) for submitting Time Trip Loving Lyrics.