Source: http://www.sing365.com

I Zombie
   ------White Zombie

I Zombie cancer raging
I Zombie fascinating
I Zombie crucify
I Zombie do not die

Astro : 2000

I Zombie kill machine
I Zombie never seen
I Zombie never you
I Zombie coming through

Astro : 2000

I Zombie duplicating
I Zombie eliminating
I Zombie fucking you
I Zombie never through

Astro : 2000