Source: http://www.sing365.com

Det Nye Riket
   ------Dimmu Borgir

Vårt hat skal vinne.
Vår ondskap skal gro.
Og feste seg i unge sjeler.

Den siste krig skal vi vinne,
og de godes blod skal falle som regn.
Deres korte sjeler skal samles.

Vi skal råde over kaos og evig natt.
Vi skal glemme de kvinnelige vikante mødre,
og utslette alt.

Et rike skal reise seg,
i asken av brente hjem,
det er kun en herre hersker,
vi hyller deg, Satan, de sterkes konge.

Din tid er kommet.