site logo

Angry Samoans Permanent Damage Lyrics

Last updated: 11/29/2009 11:00:00 AM

Damage me and damage you
Yea I see damage know it's true
Damage here and damage there
Yea permanent damage everywhere

What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed

Damage me and damage you
Yea I see damage know it's true
Damage here and damage there
Fuck permanent damage everywhere

What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed
What do we call when we bleed