site logo

Taake Part IV Lyrics

Last updated:

Jeg føler henne når det er mørkt
for måneblink holder meg vaaken Etter regnværskveld er intet toert
& fra tunet blender taaken
Morgenroeden visste jeg skulle blø
"Se mot døden, se deg selv dø"
Dunkel parapsykedelia inni huset
Jeg hever blikket & jeg hever kruset
Tilstede, mitt bud
Kulde mot hud
I stedlåst fasong
er hun ikke hos Gud

WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: