Písnì Temných Nocí Lyrics - Agmen

Review The Song (0)Noc se rozprostøela tichou krajinou
temnou a tesknou.
Mrazivý chlad dává tušit zlo
pøíchod temných sil a utrpení.

Ztemìlou krajinou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
tušení boje - vzrušení vládne
dohøívá hranice temná noc odchází v dál.

Ve vìtru je cítit kamenný chlad smrti
páchnoucí a zatuchlý je její dech
píseò temných nocí zní krajinou
temná píseò havranù pøerušena køikem.

Ztemnìlou oblohou zní dìsivý køik
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
vzrušení z boje kolem vládne
dohoøela hranice odešla noc.

Temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Tanec smrti v rouše noci
zaèíná temný rej
temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Ztemnìlou oblohou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
smrt kolem vládne kamenným chladem
dohoøela hranice pøišel nový denClick here to submit the Corrections of Písnì Temných Nocí Lyrics
Please Click Here to Print Písnì Temných Nocí Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Písnì Temných Nocí Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Písnì Temných Nocí Lyrics
------ Performed by Agmen

Please enter a title for your review:

------ 11/22/2014

Type your review in the space below: