Písnì Krkavcù Lyrics - Agmen

Review The Song (0)Ztichlou krajinou nese se náøek,
záchvìvy zemì pod chladným oparem.

Za zpìvu krkavcù ožívá øíše,
vláda temnot pod vìèným ledem.
Temné vize - pøichází zlo,
v podobì víry v dobrého boha.

Vidím vesnici mizící v plamenech,
trpící lidi na hoøících hranicích.
Vidím mìsto - znièené trosky.
Kamenné tváøe mužù víry.

Jezdci víry pøináší zlo
na tìžkých meèích utrpení,
prosím bohy bouøí a válek
zbavte mì utrpení.

Ztichlou krajinou doznìl náøek,
naslouhám v dáli písním havranù.Click here to submit the Corrections of Písnì Krkavcù Lyrics
Please Click Here to Print Písnì Krkavcù Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Písnì Krkavcù Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Písnì Krkavcù Lyrics
------ Performed by Agmen

Please enter a title for your review:

------ 11/24/2014

Type your review in the space below: