site logo

Qntal Non Sofre Santa Maria Lyrics

Last updated:

Non sofre Santa Maria
de seeren perdidosos
os que as sas romarias
son de fazer desojosos.

E d'est' oyd' un miragre
de que vos quero falar,
que mostrou Santa Maria,
per com' eu oy contar,
a uuns romens que foron
a Romacador orar
como muy boos crischaos
simplement' e omildosos.

WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: