site logo

Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. I Lyrics

Last updated: 03/06/2003 11:24:19 PM

Kwiatem twoim i cieniem jestem
Rozkwitam i wiêdnê
Moich ust czerwieni¹
W³ada b³ogi spokój
Srebrna mg³a otacza mnie
Jesteœ noc¹ a ona cieniem Ziemi,
Po której st¹pam
Nierealny œwiat
Nierealni my
Nieprawdziwa historia...
Malowa³am ³zami obrazy
Jak przemijaj¹ce dni
Nierealni ludzie
Nierealne zdarzenia
Nieprawdziwi my