site logo

Artrosis Nieprawdziwa Historia Cz. I Lyrics

Last updated: 03/06/2003 10:24:19 PM

Sponsored Links
Kwiatem twoim i cieniem jestem
Rozkwitam i wiêdnê
Moich ust czerwieni¹
W³ada b³ogi spokój
Srebrna mg³a otacza mnie
Jesteœ noc¹ a ona cieniem Ziemi,
Po której st¹pam
Nierealny œwiat
Nierealni my
Nieprawdziwa historia...
Malowa³am ³zami obrazy
Jak przemijaj¹ce dni
Nierealni ludzie
Nierealne zdarzenia
Nieprawdziwi my


Sponsored Links


Click here to submit the Corrections of Nieprawdziwa Historia Cz. I Lyrics


WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: