site logo

Agmen Nesmrtelný Lyrics

Last updated: 03/06/2003 04:57:35 PM

Sponsored Links
Jsem nesmrtelným žijícím bohem.
Já jsem pravdou, žijící vírou, utrpením.
Z ptaèích výšin sleduji smrt
po dobu vìkù dodávám utrpení.

Chladný déš■ proniká hluboko do nitra,
utrpení a bolest prochází duší.
Dotýkám se ohnì, sleduji smrt,
krutou a chladnou kroužící kolem.
Náhlé ticho protlo tlukot srdcí nevinných,
havraní temnotou proniká záø
od svatého ohnì dobyvatelù.

Oživlá smrt vybýrá svou daò
temnou a krutou, životy nevinných

Jsem nesmrtelným žijícím bohem.
Jsem pravdou, utrpením,
z ptaèích výšin sleduji smrt,
po dobu vìkù dávám utrpení.

Z ptaèích výsin po dobu vìkù
sleduji pøíchod smrti, dávám utrpení.


Sponsored Links


Click here to submit the Corrections of Nesmrtelný Lyrics


WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: