site logo

Parokya Ni Edgar Mukha Ng Pera Lyrics

Last updated: 05/30/2012 11:00:00 AM

[Verse 1]
Oh ang tao kapag walang pera'y naprapraning
Di alam ang gagawin
Tatawag sya sa Diyos
Samba dito samba doon
Oh Diyos ko
Tulungan Nyo po ako
Woooh

[Verse 2]
Pero pag nandyan na marami nang pera
Wala nang Diyos
Pano nalunod na
Sa diyos-diyosang pera
Pera na sinasamba
Pera na pera na di ba

[Chorus]
Bakit ang pera may mukha
Bakit ang mukha walang pera
Oh ang pera nga naman
Oh ang pera nga naman
Oh ang tao nga naman mukhang pera

WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: