Mise Dobra Lyrics - Agmen

Review The Song (0)Kamenné tváøe mužù víry,
masakr nevinných lidí.
Jezdci na koních nesoucí víru,
pravdu, lásku a poznání dobra.

Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu.

Domy v plamenech mise dobra,
mìsta duchù - domy v troskách,
èerný dým v mìsíèním svitu,
jediná pravda hlásaná meèem a krví.

Láska boží dopadá s bièí
na záda lidí vìøící v sebe,
krvavé divadlo - popravy lidí,
kamenné ruce potøísnìné krví.

Božská pravda - krev nevinných,
temným andìlùm ztìškla køídla.
Dusot koní - poslední zvuky,
které slyším z nenávratné dálky.Click here to submit the Corrections of Mise Dobra Lyrics
Please Click Here to Print Mise Dobra Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Mise Dobra Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Mise Dobra Lyrics
------ Performed by Agmen

Please enter a title for your review:

------ 11/21/2014

Type your review in the space below: