site logo

Kampfar Mørk Pest Lyrics

Last updated:

sorg
over fjell og ned i daler
inn i skog

mørket faller over landet
ingen vet naar dagen gryr
solen synker
natten kommer
pesten dreper lystes barn

svart gift
livets fiende
jorden drikker blod

sorg
over fjell og ned i daler

onde krefter fram fra skogen
dødninger fra underverdenen

mørket faller over landet
ingen vet naar dagen gryr
solen synker
natten kommer
pesten dreper lystes barn

WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: