site logo

Radiohead Lurgee Lyrics

Last updated: 03/30/2015 02:53:55 PM

I feel better, I feel better now you've gone
I got better, I got better, I got strong

I feel better, I feel better now there's nothing wrong
I got better, I got better, I got strong

Tell me something, tell me something I don't know
Tell me one thing, tell me one thing and let it go

I got something, I got something heaven knows
I got something, I got something I don't know
Thanks to Alec for submitting Lurgee Lyrics.