site logo

Bishi Gram Chara Lyrics

Last updated: 01/04/2013 05:49:11 AM

Gram chara oi ranga matir poth
Amar mono bhulay re.
Gram chara oi ranga matir poth
Amar mono bhulay re.

Ore kar pane mon hath bariye
Ore kar pane mon hath bariye
Lutiye jay dhulaye re amar mono bhulay re
Gram chara oi ranga matir poth
Amar mono bhulay re.

Oje amay ghorer bahir kore
Paye paye paye dhore
Mori hay hay re

Oje kere amay niye jay re
Jay re kon chulay re amar mono bhulay re

O kon bake ki dhon dekhabe
Kon khane ki daye thekabe
Kothay giye sesh mele je
Bebei na kulay re amar mono bhulay re

Gram chara oi ranga matir poth
Amar mono bhulay re.
Gram chara oi ranga matir poth
Amar mono bhulay re.