site logo

Super Furry Animals Fix Idris Lyrics

Last updated: 09/05/2005 12:00:00 PM


Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ah (X2)

Seren mewn gwagle
Star in an empty space
Collais i'n gydradd
I lost my equal
Oes genti broblem?
Have you got a problem?
Mi fyddai yno hefo ti
I'll be there with you

Dwi bron yn nofio drwy gofod
I'm almost swimming through space
Rhwng y glust a'r ceg
Between the ear and the mouth
Dal i drafod
Still discussing
Fatha dwn i'm be
Like I don't know what

Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ah (X2)

Cofia rhoid caniad
Remember giving a ringing
Neu hyd yn oed galwad
Or even a call
Os ti ddim di blino
If you're not tired
Cawn ffilm Tarantino ar y fideo
We'll have a Tarantino film on the video

Dwi bron yn nofio drwy gofod
I'm almost swimming through space
Rhwng y glust a'r ceg
Between the ear and the mouth
Dal i drafod
Still discussing
Fatha dwn i'm be
Like I don't know what

Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba ba