site logo

Thyrfing Digerdöden Lyrics

Last updated: 04/14/2006 11:00:00 AM

Sponsored Links
Aldrig mer må vi talas vid
Men på gåstbacken hörs vår klagan
Aldrig mer vi järtecken finna
Vi mötas vit din gravöl

Rälsans slit vid gårdars dörr
Varlsar om död så kall
Nu digra liar svepa
Likt en skarprättares werk

Här vandrar en pestlagen hop
Här skadas krigets härjningar
Här vilar en lukt av död
Här frodas domedagens gissel

Blida den med köttet det fina
Rena husen med gnideld
Må nysått gräs den hindra
Djurkadavrens stank den fräna

Det blint inte ont om kläder
Men det skall råda brist på bräder
Många kistor vi ma bygga
Ty pestens tid är här

Sponsored Links

Thanks to Darkness_Of_Christ for submitting Digerdöden Lyrics.

Click here to submit the Corrections of Digerdöden Lyrics


WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: