site logo

Dimmu Borgir Det Nye Riket Lyrics

Last updated: 11/04/2004 12:00:00 PM

Vårt hat skal vinne.
Vår ondskap skal gro.
Og feste seg i unge sjeler.

Den siste krig skal vi vinne,
og de godes blod skal falle som regn.
Deres korte sjeler skal samles.

Vi skal råde over kaos og evig natt.
Vi skal glemme de kvinnelige vikante mødre,
og utslette alt.

Et rike skal reise seg,
i asken av brente hjem,
det er kun en herre hersker,
vi hyller deg, Satan, de sterkes konge.

Din tid er kommet.
Thanks to John@jkn.no [Teufel] for submitting Det Nye Riket Lyrics.