site logo

Peter, Paul & Mary DODI LI Lyrics

Last updated: 04/02/2001 03:38:42 AM

Dodi li va'ani lo Haro'eh bashoshanim. Dodi li va'ani lo Haro'eh
bashoshanim. Mi zot ola min hamidbar Mi zot ola m'kuteret mor
ul-vona mor ul-vona Dodi li va'ani lo Haro'eh bashoshanim. Dodi
li va'ani lo Haro'eh bashoshanim. Libavtini achoti kala Libavtini
kala Libavtini achoti kala Libavtini kala Dodi li va'ani lo Haro'eh
bashoshanim. Dodi li va'ani lo Haro'eh bashoshanim. Uri tzafon
uvo'i teiman Uvo'i teiman Uri tzafon uvo'i teiman Uvo'i teiman
Dodi li va'ani lo Haro'eh bashoshanim. Dodi li va'ani lo Haro'eh
bashoshanim. Dodi li va'ani lo Haro'eh bashoshanim.
Thanks to sugafly22 for submitting DODI LI Lyrics.