site logo

Enya Athair Ar Neamh Lyrics

Last updated: 04/08/2011 12:00:00 PM

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
m'anam, mo chroí, mo ghlóir,
moladh duit, a Dhia.


Fada an lá, go sámh,
Fada an oích', gan ghruaim,
aoibhneas, áthas, grá
moladh duit, a Dhia.


Móraim thú ó lá go lá.
Móraim thú ó oích' go hóich'.


Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
an ghealach, an ghrian, an ghaoth,
moladh duit, a Dhia.

(Translation:

Heavenly Father
---------------

Heavenly Father, God is with us
Heavenly Father, God is with me
my soul, my heart, my glory,
a praise to you, God.

A long and peaceful day
A long night without gloom
beauty, joy, love,
a praise to you, God.

I glorify you day by day.
I glorify you night after night.

Heavenly Father, God is with us
Heavenly Father, God is with me
the moon, the sun, the wind,
a praise to you, God. )