site logo

Agmen Apokalypsa Lyrics

Last updated: 03/06/2003 04:57:34 PM

Sponsored Links
Záblesk temnou oblohou
od zlatého køíže.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
Vìštby dávných prorokù
naplnìná znamení,
pøíchod apokalypsy - koneèného dne.

Dusot koní protíná
klid temné noci,
tajemná øíše ožívá
životem temných sil.

Chladný zimní déš■
pøichází s krutou bouøí,
proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
s krvavou botou odchází nesmrtelnost.


Sponsored Links


Click here to submit the Corrections of Apokalypsa Lyrics


WRITE A REVIEW FOR THIS SONG?
(Important: Use a nickname if you don't want your name to be published) Type your review in the space below: