site logo

Forlorn Aerefull Ferd Lyrics

Last updated: 03/22/2003 04:09:13 AM

Sverg ved den gamle
Og forlat ditt liv
fèlgoss mot fjeller
til Villmarkens Viv
Kjemp med ¦re
of du vil forste,
at dèdenpuster
men lager ei ser
Kom bli med!
Folk og Fe
Opplev
¦refull ferd

Ser du ilden
i det du ger,
Kampen kaller
og dèdenrer

[Refrain:]
Ner den dag da
dèdenkaller,
hils oss fra
de store haller
E dè i kamp er
den sanne †re,
men dèdenskappe
vil ingen b¦re

[Refrain]